Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Hyttan

Välkommen till oss!


Vårt motto i förskoleklass a är ”Lika Unika”


och står för allas lika värde


Vi utgår från Lgr 11, Lpfö 2010 och skolans verksamhetsplan när vi arbetar med barnen. Vi strävar efter att varje barn ska utveckla sin nyfikenhet och lust att lära, utveckla tillit till sin egen förmåga, känna trygghet och lära sig visa respekt i samspel med andra.


Lpfö 2010:


Utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.


Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.


Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.


Genom att arbeta aktivt med gruppstärkande lekar och aktiviteter de första veckorna på höstterminen får barnen tidigt en vi-känsla och känner trygghet i gruppen.


Lgr 11:


Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet.


Här på Hyttan får barnen mycket tid till lek.

I den fria leken kan eleverna utveckla förmågor som turtagning, samförstånd, koncentration och uthållighet. Det är i samspel med andra som vi lär bäst och utvecklas som individer.


Lgr 11:


Leken lyfts fram som en väsentlig del av det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper.

Utgångspunkten ska vara att lärandet sker ständigt och inte bara i arrangerade situationer. De planerade arbetsstunderna inleder vi på ett lekfullt och lockande sätt med tex sång, hemliga brev, inslagna paket, mm för att få barnen nyfikna och fånga deras uppmärksamhet. Genom att arbeta tematiskt kan vi kombinera alla möjliga ämnen med de olika äventyren som vi ger oss ut på, på det viset får vi en röd tråd som löper genom allt vi gör.
Senaste publiceringsdatum: 2018-10-24
Sök på hela astorp.se
Kontakt