Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Etikråd

Skolans etikråd består av Ingela Sjöstedt , Kristina Bengtsson, Christina Sandberg, Linda Johansson och Tonny Laursen.


 
Gruppen träffas ca 1gång i månaden och arbetet sker genom att:

  • kunna delta i klassmöten, fortbildningsdagar och trivseldagar. Informera och diskutera kränkande behandling samt sprida skolans värdegrund.
  • kunna fungera som samtalsstöd för de som utsatts för kränkande behandling.
  • kunna bistå klasslärare, föräldrar och elever när kränkningar uppstått för att lösa problemet.
  • två gånger per läsår kartlägga den psykosociala arbetsmiljön för eleverna i form av en trivselenkät.
  • vår gröna brevlåda där elever kan lämna frågor och funderingar kring utanförskap som de vill ha svar töms med jämna mellanrum.

 

 

 

Senaste publiceringsdatum: 2017-02-10
Sök på hela astorp.se
Kontakt

 

Kvidinge skola
Norra kyrkogatan 8
265 71 KVIDINGE

Länk till kartalänk till annan webbplats


Expedition/sjukanmälan
0435- 253 11

ulrika.danielsson@astorp.se


Kerstin Andersson
Rektor/Förskolechef
042-642 85
kerstin.m.andersson@astorp.se


Niklas Pettersson
Bitr rektor
0734 17 54 00
niklas.pettersson@astorp.se


Vi är en certfierad skola enligt Qualis kvalitetssäkringssystem.