Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Kris och stödgruppen

Kris och stödgrupp består av  Petra Kihlgren, Barbro Persson, Kristina Bengtsson,Ulrika Danielsson, Per Phung Carina Svensson,Tonny Laursen och Annica Nilsson


Alla arbetsplatser ska ha en beredskap för krisstöd enligt Arbetsmiljöverket AFS 1999:7.
Med krisstöd avses i dessa föreskrifter, psykiskt & socialt omhändertagande som behövs i samband med olyckor, akuta krissituationer och liknande allvarliga händelser som kan utlösa krisreaktioner.
På varje arbetsställe ska det finnas beredskap och rutiner för första hjälpen & krisstöd som behövs.

Senaste publiceringsdatum: 2015-10-22
Sök på hela astorp.se
Kontakt

 

Kvidinge skola
Norra kyrkogatan 8
265 71 KVIDINGE

Länk till kartalänk till annan webbplats


Expedition/sjukanmälan
0435- 253 11

ulrika.danielsson@astorp.se


Kerstin Andersson
Rektor/Förskolechef
042-642 85
kerstin.m.andersson@astorp.se


Niklas Pettersson
Bitr rektor
0734 17 54 00
niklas.pettersson@astorp.se


Vi är en certfierad skola enligt Qualis kvalitetssäkringssystem.