Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Majblomman

Majblomman är en ideell organisation och för att vi ska kunna ge bidrag till barn måste vi samla in pengar. Varje år deltar 100.000 barn i åldern 9 -12 år i insamlingen genom att sälja majblommor under två veckor. Mer än 80 procent av insamlingen går till Majblommans ändamål.
Majblommans lokalföreningar runt om i Sverige delar ut bidrag till enskilda barn upp till 18 år. Syftet med bidragen är att barn ska kunna dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden.
Majblommans styrka är att vi kan dela ut bidrag nära barnet vilket gör att hjälpen blir effektiv och anpassas till barnens behov.

Exempel på beviljade ansökningar är fritids-aktiviteter, kläder, glasögon, sommaraktiviteter, aktiviteter i skolan, en cykel, fritidsutrustning. Bidragen delas ut med hänsyn till barnets bästa.
Majblomman är Sveriges största barnhjälpsorganisation som finns över hela landet. Vi utgår ifrån barnets behov, vilket uppstår just i denna stund för barnet och det är alltid barnets upplevelse vi respekterar.

Senaste publiceringsdatum: 2016-10-06
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Ordförande: Bodil Nilsson
Kassör: Gun Uppman
Ledamöter:
Helen Andersson
Linda Johansson

Carina Svensson
Kerstin Lövgren


AnsökningsblankettPDF (pdf, 404.4 kB)