Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Föräldraråd

Föräldrarådet på förskolan och skolan träffas tre gånger per termin varav ett möte är gemensamt. Föräldrarrådsrepresentanter och övriga föräldrar är välkomna att närvara på våra möten. På mötena har ni möjlighet att få aktuell information från skolledningen/personalrepresentanterna från skola och förskola för att få svar på era frågor. Tillsammans med er föräldrar verkar vi för att ge era barn en bra miljö/utbildning under sina år inom Kvidinge rektorsområde.
Föräldraråden protokollförs.

Föräldraråd hösten 2018

 • 18 september
 • 28 november

  Välkommen till föräldraråd.
  Tid:  klockan 18.30 – 20.00
  Plats: Skolans personalrum 
  Kallade: Vårdnadshavare som har barn på Kvidinge skola rektorsområde/område öst.
  Förtäring: Vi bjuder på enkel förtäring

  Välkomna Niklas


 I skollagen 4 kap 13§ kan man läsa att vid varje förskolenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen, eleverna och deras vårdnadshavare. Där ska sådana frågor behandlas som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen och vårdnadshavarna. Föräldraråd är ett forum där alla ni föräldrar är välkomna att diskutera aktuella frågor med varandra och få aktuell information om t.e.x ekonomi, aktuella aktiviteter eller annat som kan ha betydelse för barn och vårdnadshavare.

Senaste publiceringsdatum: 2018-08-29
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Kvidinge skola
Box 42
Norra kyrkogatan 8
265 71 Kvidinge
0435- 253 11
kvidingeskolan@astorp.se

 

Niklas Pettersson
Btr. rektor
0734-175400

Föräldrarådets protokoll