Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Trä och textilslöjd

Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av sjätte skolåret

Eleven skall

  • kunna föreslå idéer till slöjdarbeten och med handledning kunna planera, välja arbetsmetoder och genomföra ett arbete.
  • med handledning kunna välja färg, form och material samt motivera sitt val.
  • kunna hantera lämpliga verktyg och redskap och genomföra arbeten i såväl textil som i trä.
  • kunna följa instruktioner och ta ansvar för arbetet.
  • kunna beskriva sina arbeten och kommentera slöjdprocessen.
Senaste publiceringsdatum: 2018-08-21
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Lärare i träslöjd:

Jan WijkanderLärare i textilslöjd:
Helen Andersson