Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

IDROTT ÅK 1-6

Hälsa och livsstil: Idrotten i årskurs 1-6 skall vara rolig, varierande och säker. Eleverna skall utifrån sina förutsättningar ges möjlighet att utveckla sina förmågor. Syftet är att eleverna skall få kännedom om olika former för motion samt vikten av att röra sig. Eleverna skall känna till hur man sköter sin kropp både genom rörelse och en god hygien. Under idrottslektionerna utvecklas elevernas förmåga att ta hänsyn till andra, kunna samarbeta, organisera, kunna se sina medmänniskors förmågor.

Årskurs. 1-3

Följande delmoment ingår i idrottsundervisningen:

Friluftsliv och utevistelse: Eleverna får först en genomgång med karttecken för idrottshall och får därefter prova att orientera i idrottshallen. Elevernas rumsuppfattning, förmåga att se bild/verklighet förmågor utvecklas. Eleverna får en förförståelse för hur man passar kartan.

Rörelse: Eleverna får prova på olika hinderbanor och stationsträning där olika motoriska moment ingår. Eleverna får pröva på enklare rörelser till musik. Vid jul övar vi på olika juldanser. Eleverna ökar sin koordinationsförmåga, följa takt och rytm, balans samt deras förmåga att behärska de motoriska grundformerna.

Redskap: Eleverna får pröva på att olika sorters hopp från satsbräda. Elevernas förmåga att utnyttja satsbrädans egenskaper utvecklas. Även elevernas kroppskontroll, balans, koordination gynnas av redskapsgymnastik.

Simning: Eleverna åker och badar en gång/ termin, de elever som inte nått målet (200 meter, varav 50 meter sammanhängande ryggsim) i åk 6 erbjuds stödundervisning. Elevernas simkunskaper utvecklas. Elevernas vattenvana ökar.

Bollekar/ bollteknik/ bollsport: Eleverna får pröva på olika bollsporter, bollekar med både mindre och större bollar. Elevernas förmåga att hantera bollar genom att kasta, fånga och  studsa i olika riktningar gynnas. Under bollekar/ bollsporter gynnas elevernas samarbetsförmåga, organisationsförmåga, förmåga att hantera med- motgångar. Bollteknikövningar gynnar elevernas öga- hand koordination.

Lekar- Eleverna får prova på olika lekar som främjar deras rörelseglädje. Vid lektillfällena gynnas elevernas motoriska förmågor samt deras taktiska- och samarbetsförmåga.

Eleverna får även pröva på olika sorters avslappning, avspänningsformer t.ex. Yoga.

 

Årskurs 4-6

Följande moment ingår i idrottsundervisningen:

Elevinflytande: Eleverna delas in i grupper och får i den gruppen ansvara för en lektion, eleverna får under en lektion planera vad de skall göra på den lektion de ansvarar för. Lektionerna utvärderas av elevernas själva, klasskompisarna samt ansvarig idrottslärare.   Elevernas demokratiska förmåga, samarbetsförmåga, organisationsförmåga gynnas. Idrottslektionerna utvärderas kontinuerligt i olika former.

Friluftsliv och utevistelse: Eleverna får teoretisk genomgång av karttecken. Eleverna i åk 4-6 åker till Skogen för att orientera. Eleverna får gå igenom ett häfte gällande karttecken, allemansrätten, bad- båt- och isvett. Elevernas förmåga att se bild- verklighet gynnas. Eleverna får kännedom om allemansrätten samt om hur man handlar vid nödsituationer på land och i vatten. Eleverna lär sig följa en karta i både känd och okänd miljö.

Rörelse: Eleverna får prova på olika hinderbanor och stationsträning. Eleverna får prova på olika danser, danslekar, takt och rytm och vid jul övar vi olika juldanser. Eleverna ökar sin koordinationsförmåga, balans samt de motoriska grundformerna.

Redskap: Eleverna får prova på att olika sorters hopp från satsbräda, trampett. Elevernas förmåga att utnyttja satsbrädan, trampettens egenskaper utvecklas. Även elevernas kroppskontroll, balans, koordination gynnas av redskapsgymnastik.

Simning: Elevernas simförmåga testas under vårterminen vid en friluftsdag vid Kvidinges friluftsbad, i samband med detta testcyklar elever i åk 4-6 till Kvidinge samt spring en sträcka i Nyvång (Triathlon). De elever som inte nått målet (200 meter, varav 50 meter sammanhängande ryggsim) i åk 6 erbjuds stödundervisning. Elevernas simkunskaper utvecklas. Elevernas vattenvana ökar.

Bollsport/ bollekar/bollteknik: Eleverna får prova på olika bollsporter, bollekar med både mindre och större bollar. Elevernas förmåga att hantera bollar genom att kasta, fånga studsa i olika riktningar gynnas. Under bollekar/ bollsporter gynnas elevernas samarbetsförmåga, organisationsförmåga, förmåga att hantera med- motgångar. Bollteknikövningar gynnar elevernas öga- hand koordination.

Lekar: Eleverna får prova på olika lekar som främjar deras rörelseglädje. Vid lektillfällena gynnas elevernas motoriska förmågor samt deras taktiska- och samarbetsförmåga.

Friidrott: Eleverna får prova på olika friidrottsgrenar såsom kast med liten boll, 60 meter, längdhopp, höjdhopp samt längre lopp (åk 4 700 m, åk 5 1000 m). I mitten på september åker vi varje år ut till Hyllinge för att tävla i friidrott. Tävlingen är uppbyggd som en lagtävling där de olika individuella prestationerna belönas enligt ett poängsystem. Elevernas koordination, kondition, spänst samt styrka gynnas.

Eleverna får även prova på olika sorters avslappning, avspänningsformer t.ex. Yoga.

Tester/ tävlingar årskurs 4-6:
Varje termin har vi lite olika tester/ tävlingar för eleverna med diplom till alla, vinnaren eller vinnande lag. Vid de tillfällen vi har tävlingar gynnas elevernas förmåga att hantera med och motgångar samt förmågan att göra sitt bästa efter egna förutsättningar.

Tester varje termin:

Bolltest: (diplom till alla guld, silver eller brons utifrån testresultat)

Hopptest: (diplom till alla guld, silver eller brons utifrån testresultat)

Eleverna får prova på olika övningar för att testa sina färdigheter gällande bollförmåga, styrka, spänst.

Individuella tävlingar: (diplom till vinnarna)
Robinson
Springpinnen
Eleverna får möjlighet att testa sin förmåga i olika grenar gentemot klasskamraterna.

Lagtävlingar: (diplom till medlemmarna i vinnande lag)
Fångarna i hisschacktet
Guldägget
Tomtekampen
Eleverna får tävla i olika moment där samarbetsförmåga gynnas.

Bobby Svensson och Jenny Lindahl

Senaste publiceringsdatum: 2018-08-08
Sök på hela astorp.se
Kontakt