Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Miljö- och hälsoråd


Miljö- och hälsorådsmöte

20191202

Närvarande: Pia, Emil F, Hugo, Dewin, Nova, Vilde, Armin, Leon, Kelian, NovaJ, Lizzie, Byan,Filippa, Emiljia, Emma

 • Vi repetera vårt tema livsstil och hälsa. Vi pratar om vad det kan innebära. Ger exempel till varandra.
 • Åk 5 lyfter lekförslag till Emil att ha på rastaktiviteter. Vi efterlyser fler förslag från klasserna.
 • Vi kom överens med de nya målen:
 • Ha rastaktiviteter
 • Ha rörelsepauser under skoldagen
 • Öka och sprida våra kunskaper om hälsa
 • Sträva mot att ha mindre kvarglömda kläder på skolan
 • Hur kan vi jobba med dessa mål under läsåret? Lyft på klassrådet och återkom till nästa möte.
 • På Öppet hus kommer vi att ta fram alla kvarglömda kläder i bibliotekets läshörna och försöka att dessa finner sin ägare.

 

Miljö- och hälsorådsmöte

20190313

Närvarande: Pia, Karin, Moltas, Leon, Arabella, Ahmed, Alex och Amel, Keyon, Elliot, Ella, Kevin

 • Vi repeterar Grön flagg resan med Global samverkan – vi hjälps åt.
 • Repeterar målen:
 • Vara kompisar och hjälpa varandra
 • Uppleva och använda oss utav vår teknik

4) Öka våra kunskaper om vår globala samverkan

 • Vad har vi gjort i klasserna kring dessa mål? Annat? F-klass har haft en kompisvecka – blev bra. Åk 5-6 har tidigare haft hemlig kompisar, åk 2 har också haft detta. Vi använder avancerade teknik verktyg i skolan. Eleverna berättar om en del programmeringslektioner.
 • Ett förslag är att klasserna får turas om att hjälpa till och bestämma rastaktivitet. Är det något för kompisrådet?
 • Några elevrepresentanter lyfter att det önskas fler papperskorgar utomhus. Karin och Pia lyfter frågan med vaktmästarna.
 • Det efterfrågades också om odlingslådor till skolgården. Karin och Pia lyfter till lärarna och kollar om klassen kan använda befintliga blomrör eller samarbeta med Ebrahims odling på baksida.
 • Vi är anmälda till skräpplockardagen. Bjuda in kompisrådet, matrådet och rastkillarna till denna dag. Karin och Pia meddelar lärarrepresentanter och eleverna meddelar klassernas olika rådsrepresentanter.
 • Vi i rådet önskar ha en tagg så fort vi lägger ut något (instagram eller i andra skrivningar) angående våra mål eller allt vårt arbete kring Grön Flagg. Varje klass samlar in i en förslagslåda.

Tex #gronis eller #gronvang man får gärna också rita en figur till.


Miljö- och hälsorådsmöte

20181009

Närvarande: Moltas, Ruben, Julinna, Sabina, Amel, Keyon, Elliot. Johanna, Ella, Karin

Vi börjar med att se på en film/sång som heter Olika som bär. Kopplar detta till vårt temaår.

https://www.youtube.com/watch?v=JVUuq17sbC0&list=RDBHJert6LoD0&index=6länk till annan webbplats

Vi repeterar våra Grön flagg tema och våra mål.

Vara kompisar och hjälpa varandra

Uppleva och använda oss utav vår teknik

Öka våra kunskaper om vår globala samverkan

Vi repeterar vad Global samverkan betyder för oss på skolan (alla hjälps åt!).

Eleverna berättar hur de har pratat om detta i klassrummet och kommer med förslag hur vi kan arbeta vidare under läsåret. Önskas fler skräpplockaredagar.

Karin berättar att Kompisrådet var intresserade av att ha en gemensam dag till våren.Miljö- och hälsorådsmöte

20180227

Närvarande: Karin, Pia, Ebrahim, Elias, Theo, Melisa, Mohamad, Mario, Jack, Romane, Sebastian, Dim, Sara, Mirjam, Anton, Euriona, Sara, Keyon

 • Vi har anmält oss till Skräpplockaredag tillsammans med kompisrådet.
 • Vi i Rådet önskar åka en heldag till skogen med alla elever. Dela in oss i åldersblandade grupper. ER kollar upp detta och återkommer.
 • På fritids arbetar men med djur varje vecka, ett nytt djur varje vecka. Sara A ansvarar för detta och ger Pia dokumentation.
 • Vi pratar om vad som har hänt i klassrummen/skolan inom Grön flagg. Till nästa möte ska alla representanter ha med något jobb
 • Miljörådets elevrepresentanter önskar nya papperskorgar utomhus, fungerar mycket bättre just nu. Vi behöver bli bra på att kasta skräp i papperskorgarna. Vi behöver hjälpas åt!
 • Toaletterna ska lämnas rent efter sig, viktigt att vi hjälps åt.


Senaste publiceringsdatum: 2019-12-13
Sök på hela astorp.se
Kontakt