Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Förskoleklass

 
Vi startar vår skoldag 8.10 med en samling där vi har upprop och går igenom dagens aktiviteter.


Därefter har vi gemensam sysselsättning där vi bland annat arbetar med språket, matematiken och den sociala samverkan på ett lekfullt sätt.
Vi har en kort rast tillsammans med F-3 och sedan är det fortsatt sysselsättning, eller fri lek som är viktig för den sociala kompetensen i gruppen.


Lunch äter vi 11.00 och sen är det rast till 12.00.
Sista timmen ägnas åt sagoläsning, fri lek eller gemensamma planerade lekar för att sedan avsluta vår dag 13.10. 


Onsdagar har vi gymnastik i den stora Rågenhallen.
Fredagar är det utedag då vi ger oss ut hela förmiddagen till tex Perslund, Klinten eller Tingvalla.   
 

Senaste publiceringsdatum: 2019-11-17
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Rågenskolan
Hagagatan 1
265 33 ÅSTORP

Expedition/Sjukanmälan
042-641 64