Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Våra mål

Mål för fritidshemmen i Åstorps kommun
Våra fritidshem ska erbjuda:
  • en verksamhet som knyter an till och förstärker arbetet med läroplanens mål.
  • en verksamhet som är lustfylld, varierad, stimulerande, utvecklande och lärorik.
  • elever, föräldrar och personal möjlighet till inflytande, delaktighet och ansvarstagande kring sin vardag.
Senaste publiceringsdatum: 2016-07-01
Sök på hela astorp.se
Kontakt
Logga rektorsområde Öst

Tingdalskolan/Björnås
Tingdalsvägen 2
265 31 ÅSTORP
042-643 69

Länk till karta Tingdallänk till annan webbplats

Länk till karta Björnåslänk till annan webbplats


Kerstin Andersson
Rektor/Förskolechef
042-642 85
kerstin.m.andersson@astorp.se


Sarah Bjertner Olsson
Biträdande rektor åk 3-6
042-643 33

sarah.bjertnerolsson@astorp.se


Birgitta Karlsson

Biträdande rektor åk F-2, fritids

042-642 53

birgitta.karlsson@astorp.se


Ann-Katrin Wetterlöv

Biträdande förskolechef

042-643 37

ann-katrin.wetterlov@astorp.se


Expedition

042 - 643 69