Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Klagomål och synpunkter enligt skollagen

Alla huvudmän har ett ansvar att ta emot och utreda klagomål mot den utbildning som huvudmannen bedriver. Klagomålshantering innebär att barn, elever, vårdnadshavare och andra ska kunna lämna sina klagomål till huvudmannen och att denne ska utreda frågan och åtgärda eventuella brister i verksamheten.


KLAGOMÅL OCH SYNPUNKTER ENLIGT SKOLLAGEN, 4 kap § 8

Riktlinjer 
Om ni har synpunkter/klagomål på verksamheten ska ni alltid i första hand vända er till den skola eller enhet som det berör.


Upplever ni att ni inte får gehör för era synpunkter/klagomål på skolan eller enheten är ni välkomna att höra av er till bildningsförvaltningen. 


Ni kan ringa och diskutera ert ärende innan ni bestämmer er för att lämna in ert klagomål.

 

Klicka härlänk till annan webbplats för blankett som avser anmälan om klagomål.


Ert klagomål skickas till:
Åstorps kommun
Bildningsförvaltningen
265 80 Åstorp
eller: bin@astorp.se


Alla synpunkter/klagomål och vilken ändring  som begärs framförs till den ansvarige för verksamheten, som gör en utredning.


Verksamheten får alltid möjlighet att framföra sin syn på synpunkterna/klagomålen.
Ni kan även vända er direkt till Skolinspektionen med ert klagomål.


Ert klagomål skickas till:
Skolinspektionen
Box 23069
104 35 Stockholm
eller: skolinspektionen@skolinspektionen.se

Senaste publiceringsdatum: 2019-03-04
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Bildningsförvaltningen
Storgatan 7
265 80 ÅSTORP
042-641 49
bin@astorp.se


Annika Hoppe
Förvaltningschef
042-641 50
annika.hoppe@astorp.se