Sjuk- och frånvaroanmälan SFI

Dina kontaktuppgifter * (obligatorisk)

OBS: Efter 5 dagars sjukdom måste du lämna ett läkarintyg till skolan.

Personuppgifter (PuL)

De uppgifter som lämnas i denna ansökan kan komma att registreras digitalt. Personuppgifterna kommer att behandlas enligt bestämmelserna i Personuppgiftslagen och användas för att behandla din anmälan till aktiviteten. Du har rätt att efter skriftlig ansökan få besked om hur dina personuppgifter behandlats.