Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Anmälan enligt lex Sarah

De som arbetar inom socialtjänsten, i verksamheter enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade eller arbetar vid Statens institutionsstyrelse är skyldig att vaka över omsorgens kvalitet och att anmäla allvarliga missförhållanden. Denna regel kallas lex Sarah. Verksamhetsansvariga anmäler lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Anmälan av allvarliga missförhållanden enligt lex Sarah kan sätta stopp för mänskligt lidande, men också öka kvaliteten och säkerheten i socialtjänsten.

Senaste publiceringsdatum: 2016-03-04
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Rada Tripunovic

Mediciskt ansvarig sjuksköterska
042-641 12
rada.tripunovic@astorp.se