Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Ansökan om bistånd

Insatser som du på grund av ålderdom eller funktionsnedsättning kan ansöka om är trygghetslarm, ledsagning, hemtjänst, matdistribution, avlösning i hemmet, dagverksamhet, korttidsboende eller vård- och omsorgsboende.

Du ansöker hos biståndshandläggaren om vad du behöver stöd och hjälp med. Biståndshandläggaren gör sedan en bedömning och avgör vad du klarar på egen hand respektive vad du behöver hjälp med.

Biståndshandläggaren ska arbeta för att tillvarata dina egna resurser och ge möjlighet till självständighet. Uppföljning av beviljade insatser sker kontinuerligt.

Senaste publiceringsdatum: 2019-07-01
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Ulrica Nilsson Dahl

Biståndshandläggare

Handlägger ärende för dig med födelsedag 1 - 10

042-643 86
Telefontid mån - fre kl 08.30 - 09.30

ulrica.nilssondahl@astorp.se

 

Dana Fomitescu
Biståndshandläggare
Handlägger ärende för dig med födelsedag 11 - 20

Telefontid mån - fre kl 08.30 - 09.30

dana.fomitescu@astorp.se
042-640 93


Berit Göransson

Biståndshandläggare
Handlägger ärende för dig med födelsedag 21 - 31

Telefontid mån - fre kl 08.30 - 09.30
042-643 29

berit.goransson@astorp.se


Emma Jakobsson

Biståndshandläggare
Hemtagningsteam och SVPL

Telefontid mån - fre kl 08.30 - 09.30
042-641 35

emma.jakobsson@astorp.se