Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse innebär att den enskilde vårdas på en särskilt anpassad avdelning under en kortare period. I rehabiliteringen utgår personalen ifrån vårdtagarens egen förmåga och arbetar för att stärka den. Målet är att den enskilde efter avslutad rehabilitering ska återgå till ordinärt boende.

I Åstorps kommun finns korttidsenheten på fjärde våningen i vård- och omsorgsboendet Astern. Avdelningen är centralt placerad på Storgatan 27 och har 10 platser.

Nyckelord: rehab, rehabilitering, rehabiliteringsverksamhet
Senaste publiceringsdatum: 2013-07-18
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Ulrica Nilsson Dahl

Biståndshandläggare

Handlägger ärende för dig med födelsedag 1 - 10

042-643 86
Telefontid mån - fre kl 08.30 - 09.30

ulrica.nilssondahl@astorp.se

 

Dana Fomitescu
Biståndshandläggare
Handlägger ärende för dig med födelsedag 11 - 20

Telefontid mån - fre kl 08.30 - 09.30

dana.fomitescu@astorp.se
042-640 93


Berit Göransson

Biståndshandläggare
Handlägger ärende för dig med födelsedag 21 - 31

Telefontid mån - fre kl 08.30 - 09.30
042-643 29

berit.goransson@astorp.se


Emma Jakobsson

Biståndshandläggare
Hemtagningsteam och SVPL

Telefontid mån - fre kl 08.30 - 09.30
042-641 35

emma.jakobsson@astorp.se


Emma Ahlström
Områdeschef
Korttiden
042-640 37
emma.ahlstrom@astorp.se

Sjuksköterska, Korttiden
042-643 12

Korttiden/Astern
Storgatan 27
265 34  ÅSTORP
042-643 99

Läs vidare