Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Trygghetslarm

För att öka tryggheten och göra det lättare för dig att bo kvar i ditt hem finns möjligheten att ansöka om trygghetslarm.


Larmet är kopplat till Tunstalls trygghetscentral i Örebro och de är tillgänliga dygnet runt.


Larmet är till för att användas vid

  • Fallolyckor eller annan händelse.
  • Ej planerade toalettbesök.
  • Försämrat allmäntillstånd eller andra oväntade situationer där det finns behov av stöd, hjälp och handräckning. 

För att ha trygghetslarm krävs följande

  • Personalen behöver en reservnyckel för att kunna komma in om du behöver hjälp och inte själv kan öppna samt om det nyckelfria systemet inte fungerar.   
  • Larmet kan endast användas inom din bostad.
  • Larmet testas kontinuerligt. Om det inte fungerar ringer eller kommer vi till dig. Eventuellt måste vi gå in med nyckel.
  • Larmklockan är vattentät och ska därför vara på även när du duschar.
  • Vid längre strömavbrott påverkas larmets funktion.
  • Larmapparaten och antennen får inte flyttas utan kontakt med larmpatrullen.

Senaste publiceringsdatum: 2019-02-05
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Ulrica Nilsson Dahl

Biståndshandläggare

Handlägger ärende för dig med födelsedag 1 - 10

042-643 86
Telefontid mån - fre kl 08.30 - 09.30

ulrica.nilssondahl@astorp.se

 

Dana Fomitescu
Biståndshandläggare
Handlägger ärende för dig med födelsedag 11 - 20

Telefontid mån - fre kl 08.30 - 09.30

dana.fomitescu@astorp.se
042-640 93


Berit Göransson

Biståndshandläggare
Handlägger ärende för dig med födelsedag 21 - 31

Telefontid mån - fre kl 08.30 - 09.30
042-643 29

berit.goransson@astorp.se


Emma Jakobsson

Biståndshandläggare
Hemtagningsteam och SVPL

Telefontid mån - fre kl 08.30 - 09.30
042-641 35

emma.jakobsson@astorp.se


Larmpatrullen
042-674 24