Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Valfrihet i hemtjänsten

Valfrihet i hemtjänsten innebär att den som har hemtjänstinsatser och bor i ordinärt boende själv kan välja vilket företag som ska arbeta i hemmet och utföra de serviceinsatser som har beviljats genom biståndsbeslut. Syftet är att skapa ett ökat inflytande och större valfrihet. Bakgrunden till införandet av valfrihet i hemtjänsten är lagen om valfrihetsystem (LOV).

Dessa serviceinsatser ingår i valfrihetssystemet i Åstorps kommun:

  • städ
  • tvätt
  • inköp

Välja utförare
Biståndshandläggaren har som uppgift att informera om valmöjligheterna, men inte göra ett val åt den enskilde. Företrädare eller anhörig får hjälpa den som har svårt att själv välja utförare. Utförare väljs genom att fylla i blanketten för hemtjänstval och skicka den till kommunen.

Vad kostar det?
Kostnaderna för kommunens hemtjänst och tjänster genom ett privat företag är de samma.
Privata utförare kan komma att erbjuda så kallade tilläggstjänster som till exempel fönsterputsning. Tilläggstjänster ingår inte i biståndsbeslutet utan baseras på en överenskommelse mellan kund och utförare. Tilläggstjänsten betalas av kunden direkt till utföraren.

Byta utförare
Den som är missnöjd med sin utförare kan utan förklaring välja att byta utförare genom att fylla i blanketten för hemtjänstval och skicka den till kommunen.

Vara utförare
Den som är en potentiell leverantör av att erbjuda serviceinsatser, eller funderar på att starta eget, kan lämna in en ansökan samt en utförarpresentation. Därefter prövas ansökan om den uppfyller kommunens krav och villkor för att bli godkänd leverantör. Godkända leverantörer tecknar avtal med kommunen. Kommunen kan inte garantera några volymer, utan det är kunden som aktivt väljer leverantör.

Senaste publiceringsdatum: 2019-11-22
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Ulrica Nilsson Dahl

Biståndshandläggare

Handlägger ärende för dig med födelsedag 1 - 10

042-643 86
Telefontid mån - fre kl 08.30 - 09.30

ulrica.nilssondahl@astorp.se

 

Dana Fomitescu
Biståndshandläggare
Handlägger ärende för dig med födelsedag 11 - 20

Telefontid mån - fre kl 08.30 - 09.30

dana.fomitescu@astorp.se
042-640 93


Berit Göransson

Biståndshandläggare
Handlägger ärende för dig med födelsedag 21 - 31

Telefontid mån - fre kl 08.30 - 09.30
042-643 29

berit.goransson@astorp.se


Emma Jakobsson

Biståndshandläggare
Hemtagningsteam och SVPL

Telefontid mån - fre kl 08.30 - 09.30
042-641 35

emma.jakobsson@astorp.se


Cecilia Andersson
T.f Verksamhetschef
Äldreomsorg
042-641 15
cecilia.andersson2@astorp.se

Läs vidare
Utförarpresentation / Valblankett utförare
För dig som är utförare

InformationsbroschyrPDF (pdf, 151.3 kB)

AnsökanPDF (pdf, 43 kB)

UtförarpresentationPDF (pdf, 90.2 kB)

AvtalsförslagPDF (pdf, 111.4 kB)

Bilaga avtalsförslagPDF (pdf, 6.4 kB)

TystnadspliktPDF (pdf, 14.4 kB)

Rutin AvvikelserPDF (pdf, 84.8 kB) (Tidigare fel och brist)

Blankett AvvikelserPDF (pdf, 36.3 kB)

Rutin Lex SarahPDF (pdf, 54.9 kB)

Blankett Lex SarahPDF (pdf, 29 kB)

Driva egetlänk till annan webbplats

Almilänk till annan webbplats

Tillverksverketlänk till annan webbplats

Helsingborg business regionlänk till annan webbplats