Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Vård- och omsorgsboende

Personer som av olika orsaker inte kan bo i den egna bostaden kan beviljas vård- och omsorgsboende. Den som blivit beviljad vård- och omsorgsboende har bland annat tillgång till personal dygnet runt och gemensamhetslokaler. I boendet ingår även hemsjukvård. Du har dina egna möbler och personliga tillhörigheter.

 

För att vara berättigad krävs biståndsbeslut från kommunens biståndshandläggare. Handläggare ser till om du har ett omfattande omvårdnadsbehov; det vill säga behöver hjälp med den personliga omvårdnaden såsom äta, duscha och tillsyn dygnet runt. Förutsättningen är att hemvårdsinsatser inte är tillräckliga.

Kommunen har tre vård-och omsorgsboende: Astern, Backsippan, och Vidåsen.  
 
Korttidsplats
Personer som av olika orsaker, under en begränsad period, inte kan bo i den egna bostaden kan beviljas korttid. Syftet med korttidsplats är att den enskilde genom rehabilitering ska kunna återgå till ordinärt boende.
 
Avlastning och växelvård
Växelvård innebär att den enskilde varierar mellan att bo hemma och på ett särskilt anpassat boende med personal dygnet runt.

Ansökan om avlastning och växelvårdsboende gör du genom att kontakta kommunens biståndshandläggare.

 

Senaste publiceringsdatum: 2019-11-22
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Dana Fomitescu

Biståndshandläggare
Handlägger ärende som avser Astern

042-640 93

Telefontid mån - fre kl 08.30 - 09.30

dana.fomitescu@astorp.se


Berit Göransson

Biståndshandläggare
Handlägger ärende som avser Backsippan
042-643 29

Telefontid mån - fre kl 08.30 - 09.30

berit.goransson@astorp.se


Ulrica Nilsson Dahl

Biståndshandläggare

Handlägger ärende som avser Vidåsen

042-643 86

Telefontid mån - fre kl 08.30 - 09.30

ulrica.nilssondahl@astorp.se


Cecilia Andersson
T.f Verksamhetschef
042-641 15
cecilia.andersson2@astorp.se


Kristian Håkansson
Områdeschef Astern
042-643 18
kristian.hakansson@astorp.se


Emma Ahlström
Områdeschef Backsippan
042-640 37
emma.ahlstrom@astorp.se


Åsa Ek
Områdeschef Vidåsen
042-642 37
asa.ek@astorp.se