Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Anhörigstöd

Anhörigvårdare
Anhörigvårdare är du som regelbundet hjälper någon annan som på grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder inte längre klarar av vardagen på egen hand.
Anhörigvårdare kan vara make/maka, förälder, barn, barnbarn, sammanboende, vän, granne eller annan närstående.


Efter behovsbedömning av en biståndshandläggare kan anhörigvårdare ges möjlighet till avlösning genom:


  • Växelvård/korttidsvistelse
  • Avlösning i hemmet
  • Dagverksamhet


Anhörigstöd
För att orka och klara av en ofta tung och påfrestande situation kan någon form av anhörigstöd underlätta.


Idag kan vi anhörigvårdare erbjuda:

  • Information/rådgivning
  • Individuella samtal
  • Hembesök
  • Anhörigcafè/Anhöriggrupp
  • Anhörigstöd av frivilligarbetare

 

Anhörigcafé/Anhöriggrupp
För dig som är anhörig till en person som är i behov av ditt stöd är välkommen på anhörigcafé/anhöriggrupp. På caféet får du möjlighet att träffa andra personer som är i liknande situation. Ibland är det utomstående personer som informerar på caféet och ibland träffas vi och låter alla komma till tals och berätta sin situation. Vi har alla tystnadsplikt.

 

Förmiddagscaféet är i Frivilligcentralens lokal på Trädgårdsgatan 15.

Förmiddagscafé 2019:

För att se program klicka här: Program förmiddagscafé 2019PDF (pdf, 583.9 kB)

 

Kvällscafé är på Mötesplatsen på Trädgårdsgatan 15

Kvällscafé 2019:

För att se program klicka här: Program kvällscafé 2019PDF (pdf, 570.6 kB)

 

Övriga stödformer

 

Trygghetslarm - känner du dig otrygg som anhörig med att klara av vården av din närstående i hemmet, kan den du vårdar ansöka om trygghetslarm av biståndshandläggaren.


Hemtjänst - om du som anhörig tycker det är tungt att klara av vården av din närstående själv, kan din närstående ansöka om hemtjänst av biståndshandläggaren.


Bostadsanpassning - i vissa fall kan bostadsanpassning göras efter behovsbedömning. Kontakta medborgarkontoret i Åstorps kommun för ansökan.


Seniorservice - kan ge hjälp med sådana vardagssysslor som innebär att det finns risk att du skadar dig om du utför dem själv.

Senaste publiceringsdatum: 2019-07-03
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Marie Carlberg
Anhörigkonsulent
042-641 20

Måndag, onsdag och fredag

 

Dagverksamhet Gläntan/Astern
042-643 08

Frivilligcentralen
042-642 74
Telefontid
måndag, torsdag-fredag
09.00-10.00
tisdag-onsdag 12.00-16.00

Biståndshandläggare

Handlägger ärende för dig med födelsedag 1 - 10

042-643 86


Biståndshandläggare
Handlägger ärende för dig med födelsedag 11 - 20
042-640 93


Biståndshandläggare
Handlägger ärende för dig med födelsedag 21 - 31
042-643 29


Biståndshandläggare
Hemtagningsteam och SVPL
042-641 35


LSS-handläggare

042-644 02

042-640 33


Psykiatrihandläggare

042-643 47

Medborgarkontoret
042-640 00

Activa/Seniortjänst
073-417 53 93