Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Avgiftshantering

Kommunen har olika tillämpningsregler för uttag av avgifter enligt socialtjänstlagen (SoL) samt för egenavgifter och hyror för personer som tillhör lagen om stöd och service (LSS).
Kommunen tar även ut en avgift för hälso- och sjukvårdsinsatser (HSL).
Avgifterna fastställs av kommunfullmäktige. Räkning skickas ut en gång per månad och förfaller den siste varje månad.


Avgifter enligt lagen om stöd och service (LSS)
Insatser enligt LSS är avgiftsfria, men kommunen har rätt att ta ut egenavgifter för boende och kost.
Vid framräknande av kostnader för kost används konsumentverkets riktlinjer för personer med motsvarande ålder och kön. I de fall boendekostnaden överstiger förbehållsbeloppet görs reducering av boendekostnaden så att den enskilde försäkras sitt förbehållsbelopp.


Avgifter enligt socialtjänstlagen (SoL)
I kommunen erbjuder vi en rad tjänster som rör hemtjänst och särskilt boende.
Avgifterna beror på typen av tjänst samt omfattningen av de insatser du beviljas. Vi gör en individuell beräkning och stämmer av med såväl lagstiftning som statliga och kommunala regler, så att du får rätt avgift utifrån dina ekonomiska förutsättningar.
 
Avgifter för hälso- och sjukvårdsinsatser
För hemsjukvårdsinsatser efter beslut av legitimerad sjuksköterska och för insatser av paramedicinsk personal (arbetsterapeut/sjukgymnast) tar kommunen ut en avgift oavsett omfattning.
Vi gör en individuell beräkning och stämmer av med såväl lagstiftning som statliga och kommunala regler, så att du får rätt avgift utifrån dina ekonomiska förutsättningar.
Har du både hemtjänst och hemsjukvård betalar du endast avgift för hemtjänst.

Senaste publiceringsdatum: 2020-02-11
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Elisabeth Jensen
Avgiftshandläggare
042-641 11
elisabeth.jensen@astorp.se

Susann Jonasson
Avgiftshandläggare
042-642 11
susann.jonasson@astorp.se