Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Borgerlig begravning

En borgerlig begravning är en högtidsakt utan religiös anknytning. Det borgerliga begravningsalternativet gör det möjligt att på ett personligt sätt utforma begravningen med hänsyn till tro och livsåskådning. Det finns inga bestämmelser om hur den borgerliga  begravningsakten ska arrangeras. De anhöriga kan fritt välja lokal, musik, sång och andra inslag i akten.
 
Enligt begravningslagen ska gravsättning eller kremering ske högst två månader efter dödsfallet. Begravningshuvudmannen ansvarar bland annat för att tillhandahålla gravplats, gravsättning, kremering och lokal för begravningsceremoni. Detta betalas genom begravningsavgiften som alla betalar oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan är även kyrkans övriga tjänster gratis.

För personer som inte tillhör Svenska kyrkan finns begravningsombud som ska tillvarata deras intressen.

Tjänster som ingår i begravningsavgiften. Lag {1999:306) 6 §

För den som vid dödsfallet var folkbokförd inom en huvudmans förvaltningsområde skall huvudmannen utan kostnad for dödsboet tillhandahålla gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats

 • under en tid av 25 år
 • gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav
 • transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret for stoftet till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser
 • kremering
 • lokal för förvaring och visning av stoftet, samt
 • lokal ror begravningsceremoni utan religiösa symboler

Fakta: Borgerlig begravning

Vad ingår?

 • Förvaring av kroppen i kylrum
 • Gravplats i 25 år
 • Iordningställande av grav, grävning, återfyllning, etc.
 • Lokal för visning av den avlidne
 • Anvisade ceremonilokaler utan kristna förtecken
 • Transport till anvisad ceremonilokal
 • Transport från ceremonilokal till kylrum i väntan på kremering eller gravsättning
 • Kremering
 • Gravsättning - under medverkan av vaktmästare (ej i minneslund)
 • Skötsel av minneslund
 • Skötsel av kyrkogårdsanläggningen som helhet


För den som vill ha en borgerlig begravning utan religiösa symboler anvisas följande lokaler:

 • Perslunds Hembygdsgård i Åstorp - storstugan, med plats för upp till 80 personer
 • Folkets hus i Hyllinge, med plats för upp till 150-200 personer
 • Kulturhuset Björnen Åstorp - Stora salen, med plats för upp till 220 personer
 • Krematoriet vid Pålsjö skog, Helsingborg, Lilla ceremonihallen och Ceremonihallen. Båda med plats för upp till 80 personer. Obs! Lilla Ceremonihallen har korsformad utsmyckningen av fondväggen i koret.
 • Krematoriet Ängelholm, Heliga korsets kapell, Plats för upp till 100 personer. Obs! Fresk med Kristusansikte på korväggen

(Lokalkostnaden ingår i begravningsavgiften oavsett val av lokal. Den som väljer en annan begravningslokal än ovanstående måste själv betala lokalhyran. Någon mellanskillnad betalas inte ut.)

Senaste publiceringsdatum: 2016-02-11
Sök på hela astorp.se
Kontakt
Lena Johansson
Begravningsombud
042-597 26
070-605 97 26