Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Dödsbo

Dödsbo är det juridiska namnet på en persons samlade tillgångar, skulder, skyldigheter och rättigheter vid dödsfallet och så snart någon har dött bildas ett dödsbo.

Alla som har ett ekonomiskt intresse i den avlidnes tillgångar, till exempel make/maka, sambo, barn och andra arvtagare kallas dödsbodelägare. Dödsbodelägarna ansvarar gemensamt för dödsboet. Alla skulder som den döde efterlämnar betalas av dödsboet, inte av dödsbodelägarna personligen.

När skulder och begravningskostnader är betalade delas tillgångar som eventuellt blir över upp mellan dödsbodelägarna. Det kallas arvskifte och måste godkännas av alla arvingar för att gälla. När arvet har delats ut finns det inte längre något juridiskt dödsbo.

Bouppteckning är den sammanställning som görs över de tillgångar och skulder som finns i dödsboet. Bouppteckningen ska registreras hos Skatteverket.

Om dödsboets tillgångar enbart täcker begravningskostnaderna behöver ingen bouppteckning göras. Dödsboet ansöker då om att den avlidnes hemkommun ska upprätta en så kallad dödsboanmälan till Skatteverket.

Senaste publiceringsdatum: 2016-02-11
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Åstorps kommun
Storgatan 7
265 80 ÅSTORP
042-640 00   
kommun@astorp.se