Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Kontaktfamilj

Som kontaktfamilj tar man emot barn i hemmet en eller flera dagar eller helger i månaden. Syftet med insatsen är framför allt att barnet får vara med i familjens normala dagsrutiner och får ta del av de aktiviteter man normalt skulle ha gjort ändå. Ibland kan man som kontaktfamilj göra särskilda utflykter med barnet till exempel besöka en djurpark eller lekanläggning, det finns dock inga krav att man ska vara en ”aktivitetsfamilj”.

 

För att bli kontaktfamilj behöver du ingen utbildning och du/ni får stöd och vägledning av oss. Insatsen kan beviljas barn som är i behov av stöd och stimulans utöver det som den egna familjen och nätverket förmår att tillgodose.

Senaste publiceringsdatum: 2019-07-30
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Mottagningstelefon Familjehem

042-641 96