Anmälningsformulär
Jag vill ansöka om att bli en kontaktfamilj

Kontaktuppgifter * (obligatorisk)
Kontaktuppgifter


Personuppgifter (PuL)

De uppgifter som lämnas i denna ansökan kan komma att registreras digitalt. Personuppgifterna kommer att behandlas enligt bestämmelserna i Personuppgiftslagen och användas för att behandla din anmälan till aktiviteten. Du har rätt att efter skriftlig ansökan få besked om hur dina personuppgifter behandlats.