Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Kontaktperson för barn och ungdomar

Om ditt barn behöver stöd av en annan vuxen person kan du ansöka om  att barnet/ungdomen får en kontaktperson.

Socialtjänstlagen anger att kommunens socialtjänst ska erbjuda olika typer av insatser och stöd för personer som har svårt att klara sin livsföring eller för att uppnå en skälig levnadsnivå. Särskilt ansvar ligger på kommunen att se till att barn och unga erhåller stöd så att deras hälsa och utveckling inte äventyras.

 

När har man rätt att få kontaktperson?
Att bli beviljad kontaktperson innebär att man under vissa, avtalade tider har kontakt med en av socialtjänsten utsedd person. Syftet med insatsen kan vara att avlasta föräldrar som av olika skäl har svårt att klara sin föräldraroll eller barnet eller den unge är i behov av stimulans eller en miljö som föräldrarna har svårt att leva upp till.

 

Kontaktpersonen kan även finnas med som stöd under föräldrars sjukdom, i samband med öppenvårdsinsatser eller i samband med utslussning efter någon behandling. Efter ansökan om kontaktperson görs en utredning och bedömning om behovet. Om beslutet går emot den enskilde kan detta överklagas till Förvaltningsrätten.

 

Om någon är i behov av insats i form av kontaktperson måste en ansökan lämnas in till socialförvaltningen. Detta görs lämpligast genom en enkel skiftlig ansökan undertecknad av den som ansöker om hjälpen. Om det gäller ett barn ska vårdnadshavaren underteckna ansökan. Som barn räknas alla som är under 18 år.

Rätten till bistånd för olika insatser regleras i kapitel 4 i Socialtjänstlagen.

Vill du bli kontaktperson?

För att vara kontaktperson behövs ingen särskild utbildning. Det viktiga är att du är stabil och har tid, plats och engagemang för att engagera dig i en person i en annorlunda situation. Om du vill bli kontaktperson görs en kortare intervju och så görs kontroll i olika register. Detta för att bedöma om du passar för uppdraget och motsvarar de krav som socialtjänsten ställer på en kontaktperson. Fyll i vår intresseanmälan så återkommer vi till dig snarast möjligt.

 

Att vara kontaktperson innebär:

 

  • Att vara en god vän och medmänniska
  • Att ge stöd och råd vid behov
  • Att hjälpa till att bryta isoleringen
  • Att vara ett stöd i sociala sammanhang
  • Att motivera till fritidsaktiviteter
Senaste publiceringsdatum: 2019-06-04
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Lena Karolidou

Verkställande handläggare

042-640 83

lena.karolidou@astorp.se

 

Jag vill bli en kontaktpersonlänk till annan webbplats