Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Navet Barn och familj

Du kan själv vända dig till Navet för att få råd i din föräldraroll, hjälp och stöd när det känns motigt och du vill ha hjälp för att nå en förändring och kunna gå vidare.

 

Är du under 18 år kan du få råd och stöd tillsammans med förälder utan att behöva gå via socialtjänsten. Du kan också få insatser från oss genom ett biståndsbeslut från din socialsekreterare.

 

Navet erbjuder upp till fem rådgivande/vägledande samtal för barn, ungdomar, vuxna, enskilt eller hela familjen.

 

Samtalen är kostnadsfria och sker under tysnadsplikt förutom att vi omfattas av anmälningsskyldigheten, vilket innebär att vi är skyldiga att anmäla om vi får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.

 

Verksamheten finns på Navet, Torggatan 19 A.

 

Navet 0734-25 40 34


Senaste publiceringsdatum: 2019-03-15
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Navet Barn och familj
0734-25 40 34

 

Besöksadress:
Navet - Åstorps öppenvård
Torggatan 19 A
265 35 ÅSTORP