Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Stöd till dig som barn eller ung och din familj

Familjen Helsingborg Åstorp Barn och Ungas hälsa

Det finns många olika anledningar till att du som barn och din familj kan må dåligt eller är i behov av stöd eller hjälp. Vi på socialtjänsten träffar dig när det har hänt något som du kan må dåligt av eller om någon är orolig för dig. Ibland behöver vi träffas flera gånger, och då kallas det för att vi gör en utredning. Att göra en utredning innebär att vi tillsammans med dig och din familj kommer fram till om det är något ni kan behöva hjälp med.

Utredning


Under en utredning har du egna socialsekreterare som jobbar för att du ska få det så bra som möjligt. Vi talar med dig och ofta även dina föräldrar om hur du mår och hur det är hemma, i skolan och på fritiden. Vi vill veta om det finns något som du tänker skulle kunna bli bättre och om du vill förändra något för att allt ska bli så bra som möjligt. Vårt mål är att du ska få det bättre hemma och att det som är jobbigt, tufft och läskigt ska försvinna.


Om du vill, kan vi även tala med andra personer som är viktiga för dig. Det kan till exempel vara din fritidsledare, granne eller lärare.


Sekretess: vi får inte berätta för någon annan


Det du berättar för oss får vi inte berätta för någon annan, eftersom vi har sekretess. Det innebär att lagen säger att vi inte får föra saker vidare. De enda som får veta vad du har sagt till oss är dina vårdnadshavare. En vårdnadshavare är ofta samma sak som föräldrar. Är du osäker, är det bara att fråga oss, så berättar vi för dig. Ibland får vi inte ens berätta för dina föräldrar, om du verkligen inte vill att de ska veta.


Vilken hjälp kan du få?


En utredning handlar inte om att någon har gjort fel. Tvärtom handlar det om att hitta rätt hjälp för dig, om du behöver det. Vi kanske kommer fram till att allt har blivit bättre under utredningen och att ni inte vill ha eller behöver någon hjälp. Då avslutar vi utredningen och ni behöver inte träffa oss mer.


Under utredningen kan vi tillsammans med dig och din familj komma fram till att ni behöver hjälp. Då bestämmer vi tillsammans med dig vilken hjälp som passar bäst. Det kan vara hjälp som alla kan få utan att en utredning behöver göras, men det kan också vara hjälp som vi bara kan erbjuda efter en utredning, till exempel:


  • Familjebehandlande stödsamtal
  • Enskilda stöd och behandlingssamtal
  • Fördjupat stöd vid beroende och missbruk
  • Kontaktperson
  • Jour- och familjehemSenaste publiceringsdatum: 2019-07-26
Sök på hela astorp.se