Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Alkohol och droger

Om du känner att du har eller håller på att få problem med alkohol eller droger är det viktigt att du vänder dig till någon som kan hjälpa dig.

Socialtjänsten
Du kan alltid vända dig till socialtjänsten om du är orolig för dig själv eller någon annan. Här kan du få råd och hjälp. Man kan vara anonym om man berättar om någon annan.

 

Navet Missbruk
Unga över 18 år som riskerar att utveckla alkohol-, tablett- eller drogberoende kan ansöka om behandling hos en handläggare på socialförvaltningen. Behandling kan ges på kommunens öppenvårdsmottagning Navet Missbruk. Behandling via Navet kan även ske genom att du anonymt söker upp Navet för råd och stöd. Navet erbjuder enskilda stödsamtal, gruppterapi, anhörigbehandling och bedriver förebyggande arbete i samarbete med skola och polis. Som anhörig till barn under 18 år kan du vända dig till Navet Missbruk för råd och stöd.

 

Navet Barn och familj
På Navet Barn och familj kan du som ungdom prata om små och stora bekymmer. Alla besök är kostnadsfria. På Navet kan också föräldrar få stöd och rådgivning.

Senaste publiceringsdatum: 2019-03-15
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Sanna Löf

Områdeschef Barn och familj
Socialföraltningen
042-641 95

sanna.lof@astorp.se


Mottagningssekreterare Barn och familj

Socialförvaltningen
042-640 31
Måndag - Fredag kl 10-12

 

Maria Berglund

Områdeschef Öppenvården Navet

Socialförvaltningen

042-641 62

maria.berglund@astorp.se


Navet Missbruk
042-674 26


Navet Barn och familj

0734-25 40 34


Besöksadress:
Navet - Åstorps öppenvård
Torggatan 19 A
265 35 ÅSTORP