Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Riskbruk och missbruk

De flesta vet att alkohol, tobak eller andra droger kan vara farliga för kroppen och att användande innebär olika risker, men i början tänker nog ingen på sig själv som missbrukare eller att man ska bli beroende. Men efter ett tag brukar problemen börja komma och ju längre man håller på, desto svårare blir det att styra sitt användande och att sluta.

 

Socialtjänsten
Du kan alltid vända dig till socialtjänsten om du är orolig för dig själv eller någon annan. Här kan du få råd och hjälp. Man kan vara anonym om man berättar om någon annan.

 

Navet Missbruk
Unga över 18 år som riskerar att utveckla alkohol-, tablett- eller drogberoende kan ansöka om behandling hos en handläggare på socialförvaltningen. Behandling kan ges på kommunens mottagning Navet Missbruk. Behandling via Navet Missbruk kan även ske genom att du anonymt söker upp densamma för råd och stöd. Navet erbjuder enskilda stödsamtal, gruppterapi, anhörigbehandling och bedriver förebyggande arbete i samarbete med skola och polis. Som anhörig till barn under 18 år kan du vända dig till Navet för råd och stöd.

 

Navet Barn och familj
På Navets mottagning kan du som ungdom prata om små och stora bekymmer. Alla besök är kostnadsfria och de som arbetar på Navet har tystnadsplikt. På Navet kan också föräldrar få stöd och rådgivning.

Senaste publiceringsdatum: 2019-07-26
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Mottagningssekreterare

Barn och familj

Socialförvaltningen
042-640 31
Måndag - Fredag kl 10-12

 

Navet Missbruk
042-674 26


Navet Barn och familj

0734-25 40 34


Besöksadress:
Navet - Åstorps öppenvård
Torggatan 19 A
265 35 ÅSTORP