Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Ung med funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning kan vara både kroppslig och psykisk och kan innebära att du behöver särskilt stöd från samhället. De flesta insatser måste dina föräldrar söka själva och därför är det bra att känna till vilken typ av hjälp man har rätt till.

Hos kommunens LSS-handläggare kan du ansöka om insatser och ställa frågor.

Om du får insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänsten kan hjälpen samordnas i en så kallad samordnad individuell plan, SIP.

Senaste publiceringsdatum: 2018-11-23
Sök på hela astorp.se
Kontakt

LSS-handläggare
042-644 02

042-641 34
socialforvaltningen@astorp.se


Socialförvaltningen
LSS-verksamheten
Storgatan 7
265 80  ÅSTORP
socialforvaltningen@astorp.se