Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Ung som begått ett brott

När en ung person (15 – 18 år) misstänks för brott kan det bli aktuellt för socialtjänsten att utreda personens sociala situation.


Åklagaren och ibland även tingsrätten begär ett yttrande från socialtjänsten. I särskilda fall kan åklagare eller tingsrätt begära yttrande gällande ungdomar mellan 18-20 år.


Är du under 15 år (ej straffmyndig) är det socialtjänsten som avgör om det skall bli en utredning.


Socialtjänsten ska i sitt yttrande göra en bedömning om du är i behov av ungdomsvård, utifrån din situation, mående och risk för återfall i kriminalitet. I yttrandet ska det även framgå om du är lämplig att utföra ungdomstjänst.


Ungdomstjänst


Ungdomstjänst är en påföljd som domstolen kan döma till i stället för medelhöga eller höga böter. För att du ska bli dömd till ungdomstjänst krävs det ett samtycke. Att samtycka betyder att du går med på att arbeta gratis i till exempel en förening, samt att man deltar i de samtal som ingår i ungdomstjänsten.


Antalet timmar som kan dömas ut är 20 – 150 timmar, beroende på hur allvarligt domstolen bedömer brottet.


Ungdomsvård


Socialtjänsten kan föreslå att du döms till ungdomsvård, om utredningen kommer fram till att det finns en risk för fortsatt kriminalitet eller om det finns andra skäl till vård. Ungdomsvård kan bland annat innebära samtalsbehandling vid kommunens öppenvård.

 

Senaste publiceringsdatum: 2019-07-30
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Mottagningssekreterare

Barn och familj
042-640 31
Måndag - Fredag kl 10-12

socialforvaltningen@astorp.se