Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Fastighetsfrågor

Åstorps kommun, Åstorp, boende, fastighetsfrågor, Familjen Helsingborg

Foto: Elisabeth Möllerström, Åstorps kommun

Som fastighetsägare ansvarar du för häckar, träd och buskage vid tomtgränsen. Vintertid även snöskottning och halkbekämpning av gång- och cykelbana utanför din tomt.


Klippa häckar, träd och buskar

Sikten vid bostadsgator och bostadsvägar har en stor påverkan för säkerheten och du som fastighetsägare kan genom följande råd bidra till ökad säkerhet.Du som har utfart mot gata
Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.Du som har hörntomt
Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata, bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.Du som har tomt intill gata
Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana, bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.


Den fria höjden som krävs är:

  • över gångbana - minst 2,5 meter
  • över cykelväg - minst 3,2 meter
  • över körbana - minst 4,6 meter


Ogräs

Det är ditt ansvar som fastighetsägare att se till att gångbanan inom tio meter utanför din tomtgräns hålls fri från ogräs. Finns ingen gångbana ansvarar du för att hålla fint på 1,2 meter av gatan utanför tomtgränsen. Vid eventuell dagvattenbrunn ska du som fastighetsägare även se till att denna är fri från skräp.


Snö- och halkbekämpning

Fastighetsägaren är enligt lag skyldig att skotta och sanda gångbana/gångväg eller trottoar inom 10 meter från tomtgräsen. Läs mer om vinterväghållning här >>


Uppställning av sopkärl

Sopkärl får inte vara uppställda på kommunal mark såsom gångbanor, vändplatser och gator eftersom gående tvingas ut på gatan om kärlen blockerar gångbana, samt att gaturenhållning, snöplogning och sopning hindras.


Fastighetsägares ansvar att hålla tomten i vårdat skick

Kommunen kan förelägga en fastighetsägare att åtgärda en tomt som inte hålls i vårdat skick. Följs inte föreläggandet kan kommunen utföra åtgärden på fastighetsägarens bekostnad. Se länken till höger för Åstorps kommuns taxa för hantering av ovårdade tomter och häckar.

Senaste publiceringsdatum: 2019-01-21
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Storgatan 7
265 80  ÅSTORP
Tel. 042-640 00

sbf@astorp.se