Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Snö- och halkbekämpning

Det är rätt så många som promenerar förbi ditt hus under en vinter; brevbärare, sophämtare, dina grannar och många andra som har ärenden förbi. Om någon av dem trillar och slår sig på din hala gångbana så är det du som fastighetsägare som har ansvaret. Fastighetsägaren är enligt lag skyldig att skotta och sanda gångbana eller trottoar inom 10 meter utanför tomtgräsen.

Detta är ditt ansvar

Gångbanor, gångvägar, trottoarer utmed och mellan fastigheter. När gångbanan saknas och tomten eller fastigheten gränsar direkt mot gatan finns det särskilda regler. Då ska 1,2 meters bredd från fastighetens tomtgräns räknas som gångbana. Om fastigheten inte ligger i direkt anslutning till gångbanan, det kan till exempel finnas en gräsmatta eller plantering emellan, så har du ansvar för gångbana som ligger inom 10 meter från fastighetsgränsen.

Om du har en busshållplats direkt utanför din fastighet är det vinterväghållningen som sköter denna då de ansvarar för alla hållplatslägen.

Senaste publiceringsdatum: 2018-03-09
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Kommunstyrelseförvaltningen

Tekniska kontoret

tekniska@astorp.se


Storgatan 7

265 80 ÅSTORP

Tel. 042-640 00