Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer
Senaste publiceringsdatum: 2019-05-03
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Kommunstyrelseförvaltningen

Tekniska kontoret

 

Emma Ringsbo

emma.ringsbo@astorp.se
Mark- och exploateringsingenjör

042-640 65


Medborgarkontoret
265 80 ÅSTORP
Tel. 042-643 00