Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Arrende

Arrende är när en fastighetsägare upplåter nyttjanderätt till exempelvis jord mot vederlag, det vill säga ersättning i form av ett penningvärde, natura eller dagsverke. Den som arrenderar kallas arrendator. Arrendatorer kallades tidigare ofta brukare, särskilt i jordbrukssammanhang.


Senaste publiceringsdatum: 2019-05-03
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Kommunstyrelseförvaltningen

Tekniska kontoret

 

Emma Ringsbo

emma.ringsbo@astorp.se
Mark- och exploateringsingenjör

042-640 65

 

Medborgarkontoret
265 80 ÅSTORP
Tel. 042-643 00