Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Tomter för flerfamiljshus

Flädern (Järnvägsgatan/Långgatan): Färdig detaljplan finns som medger bostäder i två plan. Persiljan (Pilgatan/Planteringsgatan): Planarbetet påbörjat hösten 2017. Markanvisningsavtal tecknat. Hästhoven (Storgatan/Västra vägen): Planarbetet påbörjat hösten 2017. Markanvisningsavtal tecknat.

Senaste publiceringsdatum: 2019-04-15
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Kommunstyrelseförvaltningen

Tekniska kontoret

 

Emma Ringsbo

emma.ringsbo@astorp.se
Mark- och exploateringsingenjör

042-640 65


Medborgarkontoret
265 80 ÅSTORP
Tel. 042-643 00

 

 

 

 

Översikt flerfamiljshus

 

 

 

 

Detaljplanekarta - FlädernPDF (pdf, 129.3 kB)

 

Planbeskrivning - FlädernPDF (pdf, 576.9 kB)

 

Översiktlig karta - FlädernPDF (pdf, 467.1 kB)

 

 

 

Planansökan - HästhovenPDF (pdf, 324.1 kB)

 

Planansökan - PersiljanPDF (pdf, 375.8 kB)