Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Miljö- och hälsoskydd

Vår_2

En god miljö är väsentlig inte bara för oss som lever och vistas i Åstorps kommun idag utan även för kommande generationer. Miljön kan påverkas av en mängd olika verksamheter och åtgärder såsom industrier och verksamheter men också privatpersoner ska tänka på att påverka miljön så lite som möjligt.

Miljökontoret är en enhet under bygg- och miljönämnden, som arbetar med olika uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll. Miljökontoret utför tillsyn enligt miljöbalken av olika verksamheter som kan påverka människors hälsa eller miljön, till exempel industrier, jordbruk, avfallshantering, vattentäkter, avloppsanläggningar, bostäder, skolor, förskolor, lokaler för hygienisk behandling och offentliga lokaler.


Miljökontorets ärendegång vid handläggning

Arbetsgången för enklare tillsyn och ärenden utan efterföljning tar cirka 2 timmar.


  • Administration - cirka 30 minuter. Här ingår uppstart och registrering av ärendet, arkivering och fakturering.
  • Förberedelse - cirka 30 minuter. Vi förbereder lagtext, teknik och annan viktig information.
  • Restid - cirka 30 minuter
  • Handläggning - minst 30 minuter. Under handläggning kommunicerar vi med kunder, genomför tillsyn och skriver rapport.
  • Vidare handläggning - påbörjad 30 minuter. Vidare handläggning kan innebära utredning, beslut och uppföljande tillsyn.


Vid ärenden som kräver mer arbetsinsats för miljökontoret tillkommer motsvarande handläggningstid enligt taxan för miljöbalken.

Senaste publiceringsdatum: 2020-04-06
Sök på hela astorp.se
Kontakt

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljökontoret
Storgatan 7
265 80  ÅSTORP

miljo@astorp.se

Telefonnummer: 042 640 00

 


 

Läs vidare

Dokument som berör

miljö- och hälsoskydd