Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Djurskydd

Foto: Cecilia Olsson, Åstorps kommun

Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddskontrollen i länet. Besök gärna länsstyrelsens hemsida, länk finns i högerkolumnen, för mer information.

Djur som far illa

Länsstyrelsen i Skåne ansvarar för djurskyddskontrollen i länet. Det innebär bland annat att anmälningar om djur som far illa ska göras till länsstyrelsen. Misstänkter du att djur far illa, kontakta länsstyrelsen på tel. 010-22 41 350.


Om det är akut och länsstyrelsen inte går att nå, kan polisen kontaktas, tel. 114 14. 

Du kan vara anonym när du anmäler vanvård av djur.


I övriga ärenden kan länsstyrelsens djurskyddsinspektörer och länsveterinärer kontaktas via länsstyrelsens växel, tel. 010-224 10 00.

Djur som stör

Som djurägare ska du ha dina djur så att det inte stör andra mer än nödvändigt. Kontakta i första hand djurägaren då man oftast kan ganska enkelt hitta en lösning på problemen. Du kan även vända dig till miljökontoret som eventuellt kan ställa krav på åtgärder om störningen är så allvarlig att den kan bedömas som en olägenhet för människors hälsa.


Du som har husdjur berörs av flera olika regler. Vissa av dessa gäller bara dig som bor i tättbebyggt område. För vissa djur är det tillståndsplikt.

Djurhållning inom detaljplan

Du måste ha tillstånd från bygg- och miljönämnden för att hålla tupp inom områden med detaljplan samt inom tätbebyggda områden.


Ansökan om tillstånd för att hålla tupp inom detaljplan hittar du i vår e-tjänstportal.

Vilda djur

Miljökontoret har ingen tillsyn över vilda djur. Vilda djur som anträffas döda tillfaller jakträttsinnehavare eller i vissa fall staten. Vilda djur, till exempel fåglar, kan också vara störande. Kontakta i första hand fastighetsägaren som kan vidta åtgärder för att minska problemen.


Du är skyldig att göra en polisanmälan om du kört på ett av följande djur: älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv, lo, utter, örn och mufflonfår.

Förfölj eller spåra inte ett skadat djur själv. Polisen kontaktar en jägare med särskild kompetens för att spåra det påkörda djuret. Mer om viltolyckor på polisens hemsida.länk till annan webbplats

Senaste publiceringsdatum: 2019-11-18
Sök på hela astorp.se