Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Klagomål inom miljö- och hälsoskydd

Om du vill framföra klagomål på något inom områdena miljö- och hälsoskydd ska du först anmäla det till ansvarig hyresvärd eller verksamhetsutövare för möjlighet att åtgärda problemet eller störningen. Blanketter för detta finns i högerspalten. Om problemet kvarstår efter två veckor kan du återkomma till miljökontoret med en kopia på den blankett som först lämnades in till ansvarig.

Det är den som orsakar störningen, verksamhetsutövare, fastighetsägare eller hyresvärd som har ansvaret för en uppkommen störning. Genom att fylla i en blankett och skicka till ansvarig ges denne möjlighet att åtgärda problemet innan eventuella krav ställs från miljökontoret. En god dialog med ansvarig för störningen är att rekommendera.

 

Vid inkomna klagomål gör miljökontoret en utredning om störningen orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön. Om en olägenhet för människors hälsa eller miljön konstateras kan miljökontoret (Bygg- och miljönämnden) besluta om förbud eller förbättringsåtgärder.

 

För klagomål mot privatpersoner, använd blanketten avsedd för störning från verksamhet.

 

Du kan vara anonym men det kan i vissa fall innebära att ditt klagomål inte kan hanteras. Om du väljer att vara anonym får du ingen information om vad som händer i ärendet eller om ärendet lämnas utan åtgärd och avslutas. För mer information kontakta miljökontoret.

Senaste publiceringsdatum: 2018-12-14
Sök på hela astorp.se
Kontakt

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljökontoret
Storgatan 7
265 80  ÅSTORP

miljo@astorp.se

Telefonnummer: 042 640 00

 

Blanketter

Anmälan om problem i boendemiljö eller störning från verksamhet göra i E-tjänstportalen.

 

E-tjänstportalenlänk till annan webbplats