Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Tobak

Rökning innebär en hälsofara som sträcker sig långt längre än till de som röker själva. För att minimera de risker och olägenheter som uppstår på grund av rökning har vi en Tobakslag som reglerar hantering av tobak i detaljhandel, på restauranger och andra offentliga platser. I Åstorps kommun ligger ansvaret för tillsynen av Tobakslagen under bygg- och miljönämnden.

 

Tobakslagen reglerar bl.a. begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus. Lagen berör även bland annat hur handel ska ske, hur rökrum ska upprättas och hur varningstexter ska utformas.


På arbetsplatser är det arbetsgivaren som är ansvarig för att personal inte utsätts för tobaksrök mot sin vilja. Finns det rökrum på arbetsplatsen ska rökning ske i dessa och med stängd dörr.

Nytt från 1 juli 2019

Lag om tobak och liknande produkter SFS 2018:2088

ersätter Tobakslagen.

Den 1 juli 2019 träder en ny lag i kraft som bland annat innebär att:

  • den som vill starta försäljning av tobak till konsumenter eller ta över en befintlig rörelse efter den 1 juli 2019 ska ansöka om tillstånd hos kommunen.
  • den som vill sälja tobak till konsumenter, och som har anmält försäljning före den 1 juli 2019 måste ansöka om tillstånd hos kommunen senast den 1 november 2019
  • det ställs krav på handlare för att beviljas tillstånd samma krav som idag ställs även i framtiden vid försäljning och den som inte följer reglerna kan förlora sitt tillstånd.
  • Rökning blir förbjuden på fler platser än idag, t. ex busshållplatser, uteserveringar mm.
Senaste publiceringsdatum: 2019-06-24
Sök på hela astorp.se
Kontakt

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljökontoret
Storgatan 7
265 80  ÅSTORP

miljo@astorp.se

 

För frågor om den nya tobakslagen kontakta Kundtjänst.

 

042 640 00