Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Information om vedeldning

Rökutsläpp från vedeldning kan orsaka stora besvär för astmatiker och människor som lider av luftrörs- och andningsbesvär. Vedröken innehåller bland annat cancerframkallande ämnen som polyaromatiska kolväten (PAH).

Om eldning sker på rätt sätt i miljögodkända kaminer och pannor kan utsläppen minskas.

  1. Endast använda torr ved. Fuktig ved ger sämre förbränning och större utsläpp av luftföroreningar.
  2. Det är förbjudet att elda med avfall samt impregnerat eller målat virke.
  3. Pyrelda inte. Se till att lufttillförseln är tillräcklig.
  4. Se till att ha en ordentlig glödbädd när ny ved läggs på.
  5. Utsläppen minskar vid många små inlägg jämfört med ett stort inlägg av ved.
  6. Kontrollera om du har en god förbränning. Vid ofullständig förbränning är röken ur skorstenen svart och luktar kraftigt. Är röken gulaktig innehåller den mycket tjära.

Ta hänsyn till dina grannar. Vissa människor, t ex astmatiker, kan vara mer känsliga för rökgaser än andra. Visa dem särskild hänsyn.


Vid eventuella klagomål från närboende kan bygg- och miljönämnden besluta om begränsningar i vedeldning med stöd av miljöbalken även om bygganmälan tillstyrkts.


Bygganmälan godkänns under förutsättningen att eldning inte sker på sådant sätt att skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön uppstår.


Informationsblad, broschyr och utdrag ur lokala föreskrifter finns hos bygg- och miljökontoret.

Läs mer om eldning i "Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön" i högerspalten.

Senaste publiceringsdatum: 2018-01-12
Sök på hela astorp.se
Kontakt

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljökontoret
Storgatan 7
265 80  ÅSTORP

miljo@astorp.se

Telefonnummer: 042 640 00