Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Ansökan om detaljplan

Om du som markägare eller exploatör har ett intresse av att göra en ny detaljplan eller ändra en gammal detaljplan behöver du ansöka om det. Det är kommunstyrelsen som beslutar om planbesked ska ges eller inte.

 

Kostnaden för en detaljplan tas ut enligt en kommunal taxa som är politiskt antagen. Kostand tas ut för plankontorets arbetstid och eventeulla utredningar som krävs för aktuell åtgärd.

Senaste publiceringsdatum: 2018-08-29
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan- och byggkontoret
Storgatan 7
265 80 ÅSTORP

sbf@astorp.se


Camilla Eriksson

Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen

042-640 60

camilla.eriksson@astorp.se


Ola Eriksson

Planarkitekt

042-640 78

ola.eriksson@astorp.se


Niklas Andersson

Planarkitekt

042-642 12

niklas.andersson@astorp.se


Ina Andersson

Planarkitekt

042-640 81

ina.andersson@astorp.se