Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Detaljplaner på samråd

Bild som visar att detaljplanen befinner sig i processen samråd

Nyvång 1:342

Ärendet har diarienummer: KSFD 2018/63

 

Syftet är att med planändring möjliggöra en tätare bebyggelse än den begränsning som detaljplanen har idag, från endast enbostadshus till enbostadshus och parhus. Planändringen avses hanteras med begränsat standardförfarande.

 

Samrådet pågår mellan 2019-04-30 och 2019-05-29

 

Synpunkter kan lämnas av berörda sakägare. Dessa lämnas på blankett som följde med utskicket, alternativt skickas som e-post till sbf@astorp.se senast den 29 maj 2019.

 

Vid frågor går det bra att kontakta Ola Eriksson, planarkitekt ola.eriksson@astorp.se, 042-640 78

Senaste publiceringsdatum: 2019-08-13
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan- och byggkontoret
Storgatan 7
265 80 ÅSTORP

sbf@astorp.se


Camilla Eriksson

Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen

042-640 60

camilla.eriksson@astorp.se

 

Ola Eriksson

Planarkitekt

Tel. 042-640 78

ola.eriksson@astorp.se

 

Niklas Andersson

Planarkitekt

042-642 12

niklas.andersson@astorp.se

 

Läs vidare

Översiktsplan

Läs härlänk till annan webbplats

Flygfoto från ovan