Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Detaljplaner som vunnit laga kraft

Här samlar vi de detaljplaner som vunnit laga kraft de senaste åren.

Detaljplaner före 2013 finns endast i plankontorets arkiv. Om du vill ha ut handlingarna i ett ärende, hör av dig till oss. Kontaktinformation finns i spalten till höger.

Laga kraft 2013-01-17
Detaljplan för verksamhetsområde Broby väster, Broby 57:1 m.fl, Åstorps samhälle
Diarienummer 2007-1101. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17.

Laga kraft 2013-02-26
Detaljplan för Kvidinge stationsområde, Kvidinge samhälle
Diarienummer: 2011-1110. Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28.

Laga kraft 2013-05-29
Detaljplan för bostäder Flintstensvägen Björnås, Åstorps samhälle
Diarienummer: 2011-0518, Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-29.

Laga kraft 2013-09-25
Detaljplan för del av Åstorp 112:36 , "Haganäsgatan", Åstorps samhälle

Diarienummer: 2012-0588, Antagen av kommunfullmäktige 2013-08-26.

Laga kraft 2014-01-20
Detaljplan för del av Skogslund 1, "Skogslund", Åstorps samhälle
Diarienummer: 2012-1295, Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-16

Laga kraft 2014-07-04
Detaljplan för del av Hyllinge 3:68, "Safirvägen", Hyllinge samhälle
Diarienummer BMn: 2012-0586, Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-24

Laga kraft 2015-03-11

Områdesbestämmelser för delar av Nyvång, Åstorps samhälle

Diarienummer BMn: 2011-0795​, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-03

Läs mer på www.astorp.se/nyvang

Laga kraft 2016-01-12

Detalplan för kvarteret Backsippan, Åstorps samhälle

Diarienummer BMn: 2013-0669, antagen av kommunfullmäktige 2015-12-14

Laga kraft 2017-02-27

Detaljplan för Hyllinge 5:109, Hyllinge samhälle

Diarenummer: 2015-260, antagen av kommunfullmäktige 2017-01-30

Laga kraft 2018-03-28

Detaljplan för del av Åstorp 113:41, Åstorps samhälle

Diarienummer: 2016/269, antagen av kommunfullmäktige 2018-02-26

Laga kraft 2018-03-28

Ändring av detaljplan för utökning av Bjärshögs idrottsplats, Åstorps samhälle

Diarienummer: 2017/52, antagen av kommunfullmäktige 2018-02-26

Laga kraft 2018-05-08

Detaljplan för Lärkgatan, del av Åstorp 112:32 och Åstorp 112:36 samt Åstorp 112:31, Åstorps samhälle

Diarienummer: 2017/6, antagen av kommunfullmäktige 2018-02-26

Laga kraft 2018-06-14

Ändring av detaljplan för centrala delen av Hyllinge samhälle

Diarienummer: 2017/94, antagen av kommunfullmäktige 2018-02-26

 

Laga kraft 2019-03-28

Ändring av detaljplan för utökning av Bjärshögs idrottsplats

Diarienummer: 2017/98, antagen av kommunfullmäktige 2019-02-25

Senaste publiceringsdatum: 2019-04-16
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan- och byggkontoret
Storgatan 7
265 80 ÅSTORP

sbf@astorp.se


Camilla Eriksson

Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen

042-640 60

camilla.eriksson@astorp.se


Ola Eriksson

Planarkitekt

042-640 78

ola.eriksson@astorp.se


Niklas Andersson

Planarkitekt

042-642 12

niklas.andersson@astorp.se


Ina Andersson

Planarkitekt

042-640 81

ina.andersson@astorp.se