Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Planer under arbete

Här ser du vilka planprogram, områdesbestämmelser och detaljplaner som är under arbete i Åstorps kommun.

Du har möjlighet att påverka förslag till områdesbestämmelser, planprogram och detaljplaner vid ett eller två tillfällen under planprocessen. Dessa är under den tid då samrådet eller granskningen är under utställning.

Klicka på respektive länk för mer information om varje detaljplan.

Godkända planprogram

Planprogram Björnekulla Ås Åstorps tätort

Ärendet har diarienummer: KS 2015/259

Planprogrammet visar ett förslag till bostadsbebyggelse i form av både en- och flerbostadshus i kombination med kontor samt centrumverksamhet. Handlingen har varit ute för programsamråd från 2017-01-13 till 2017-03-03. Planprogrammet godkändes av kommunfullmäktige 2017-03-21.

Planprogram Broby, öster om Malmövägen i Åstorps tätort

Planprogrammet visar ett förslag till verksamhetsutveckling och handlingen har varit ute för programsamråd från 2009-11-30 till 2010-01-15. Planprogrammet godkändes av bygg- och miljönämnden 2010-03-17.

Planprogram Broby, väster om Malmövägen i Åstorps tätort

Planprogrammet visar ett förslag till verksamhetsutveckling och handlingen har varit ute för programsamråd från 2009-11-30 till 2010-01-15. Planprogrammet godkändes av bygg- och miljönämnden 2010-02-24.

Vilande planer

Här hittar du de planer som är vilande. Det innebär att det just nu inte pågår något aktivt planarbete. Att planerna är vilande kan till exempel vara för att vi väntar på beslut eller utredningar som krävs för att vi ska kunna fortsätta planarbetet. Om du vill ha handlingarna för ett av dessa ärenden går det bra att kontakta oss. Kontaktinformation finns i spalten till höger.


Planprogram Centrum Nordost, Åstorp del av fastigheterna Åstorp 113:15, Åstorp 113.20 och Björnekulla 13:163 m.fl.

Ärendet har diarienummer: BMn 2013-0017. 

Planprogrammet redovisar ett förslag till ett nytt bostadsområde och har varit ute för programsamråd från 2013-10-01 till 2013-11-10.


Planprogram Sydöstra Hyllinge "Lydinge Golf Resort", del av Hyllinge 36:3 mfl, Hyllinge.

Ärendet har diarienummer: BMn 2010-0841.

Planprogrammet visar ett förslag till bostadsutveckling i kombination med företagshotell och mindre hotell och har varit ute för programsamråd

från 2010-11-29 till 2010-12-17.


 

 

Senaste publiceringsdatum: 2018-11-05
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan- och byggkontoret
Storgatan 7
265 80 ÅSTORP

sbf@astorp.se


Camilla Eriksson

Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen

042-640 60

camilla.eriksson@astorp.se


Ola Eriksson

Planarkitekt

042-640 78

ola.eriksson@astorp.se


Niklas Andersson

Planarkitekt

042-642 12

niklas.andersson@astorp.se


Ina Andersson

Planarkitekt

042-640 81

ina.andersson@astorp.se

 

Aktuellt just nu