Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Del av Åstorp 113:137 m.fl.

ÖVERKLAGAD

Björnekulla Ås med utsikt mot stationshuset i Åstorp

Ärendet har diarienummer: KS 2016/359

 

Detaljplanen har antagits av Kommunfullmäktige 2019-06-24.

 

Planområdet är beläget i södra delen av Åstorps tätort mellan Söderåsbanan och Vramsvägen. Syftet med detaljplanen är att tillåta bostäder, i form av fyra byggnader innehållande totalt 16 lägenheter med tillhörande gemensamhetslokal.

Senaste publiceringsdatum: 2019-11-20
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan- och byggkontoret
Storgatan 7
265 80 ÅSTORP

sbf@astorp.se


Camilla Eriksson

Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen

042-640 60

camilla.eriksson@astorp.se

 

Ola Eriksson

Planarkitekt

042-640 78

ola.eriksson@astorp.se

 

Niklas Andersson

Planarkitekt

042-642 12

niklas.andersson@astorp.se