Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Centrum nordost, Åstorp del av fastigheterna Åstorp 113:15, Åstorp 113:20 och Björnekulla 13:163 m.fl.

Ärendet har diarienummer: BMn 2013-0017

 

Planprogrammet redovisar ett förslag till ett nytt bostadsområde och har varit ute för programsamråd från 2013-10-01 till 2013-11-10.

Senaste publiceringsdatum: 2019-08-15
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan- och byggkontoret
Storgatan 7
265 80 ÅSTORP

sbf@astorp.se


Camilla Eriksson

Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen

042-640 60

camilla.eriksson@astorp.se

 

Ola Eriksson

Planarkitekt

042-640 78

ola.eriksson@astorp.se

 

Niklas Andersson

Planarkitekt

042-642 12

niklas.andersson@astorp.se

 

Läs vidare

Översiktsplan

Läs härlänk till annan webbplats

Flygfoto från ovan