Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer


"Haganässkolan", del av Åstorp 112:54 m.fl.

Vunnit Laga kraft 2019-12-06

Björnekulla Ås med utsikt mot stationshuset i Åstorp

Ärendet har diarienummer: KS 2017/242


Efter en överklagandeprocess har detaljplanen vunnit Laga kraft 2019-12-06.


Planområdet är beläget i anslutning till Idrottsgatan och Villagatan i västra Åstorp. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att bygga en ny skolbyggnad innehållande skola, förskola, fritidshem och fritidsklubb på Bjärshögs träningsplan söder om befintlig skola.


Senaste publiceringsdatum: 2019-12-16
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan- och byggkontoret
Storgatan 7
265 80 ÅSTORP

sbf@astorp.se


Camilla Eriksson

Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen

042-640 60

camilla.eriksson@astorp.se

 

Ola Eriksson

Planarkitekt

042-640 78

ola.eriksson@astorp.se

 

Niklas Andersson

Planarkitekt

042-642 12

niklas.andersson@astorp.se

 

Läs vidare

Översiktsplan

Läs härlänk till annan webbplats

 

Flygfoto från ovan