Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Hästhoven 6-7

Detaljplanen har vunnit laga kraft

Björnekulla Ås med utsikt mot stationshuset i Åstorp

Ärendet har diarienummer: KS 2017/98

 

Planområdet är beläget i de centrala delarna av Åstorps tätort vid korsningen Västra vägen/Storgatan.

 

Senaste publiceringsdatum: 2019-11-20
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan- och byggkontoret
Storgatan 7
265 80 ÅSTORP

sbf@astorp.se


Camilla Eriksson

Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen

042-640 60

camilla.eriksson@astorp.se

 

Ola Eriksson

Planarkitekt

042-640 78

ola.eriksson@astorp.se

 

Niklas Andersson

Planarkitekt

042-642 12

niklas.andersson@astorp.se

 

Läs vidare

Översiktsplan

Läs härlänk till annan webbplats

Flygfoto från ovan