Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Persiljan 13 m.fl.

Björnekulla Ås med utsikt mot stationshuset i Åstorp
Planprocess

Detaljplanen antogs av Bygg- och miljönämnden 2020-01-20 och planen vinner laga kraft 2020-02-14 om den inte överklagas.


Ärendet har diarienummer: KS 2017/99


Planområdet är beläget i de centrala delarna av Åstorps tätort mellan Trädgårdsgatan och Pilgatan intill Planteringsgatan. Syftet är att med ny detaljplan pröva möjligheten att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus.

Senaste publiceringsdatum: 2020-01-23
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan- och byggkontoret
Storgatan 7
265 80 ÅSTORP

sbf@astorp.se


Camilla Eriksson

Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen

042-640 60

camilla.eriksson@astorp.se

 

Ola Eriksson

Planarkitekt

042-640 78

ola.eriksson@astorp.se

 

Niklas Andersson

Planarkitekt

042-642 12

niklas.andersson@astorp.se

 

Läs vidare

Översiktsplan

Läs härlänk till annan webbplats

 

Flygfoto från ovan